Roboty ziemne

Roboty ziemne

  • Wykopy przestrzenne liniowe pod fundamenty
  • Wykopy stawów
  • Zasypywanie fundametów
  • nasypy
  • Zagęszczanie gruntów
  • Niwelacje
  • Melioracja
rzut